The ccesumperk’s Podcast
Kázání 10.5.2020,

Kázání 10.5.2020,

May 10, 2020

Milí přátelé, naše bohoslužby se vrátili "do normálu" a proto se vracíme k původnímu formátu - nahrávka obsahuje "jen" kázání, modlitbu a požehnání. První čtení / Jan 14, 1-14

Druhé čtení / 1Petrův 2, 11-12

Kazatel: Jakub Pavlús

Známý hlas - Bohoslužba 3.5.2020

Známý hlas - Bohoslužba 3.5.2020

May 2, 2020

Čtení:

- Skutky 2, 42-47

- Jan 10, 1-10

 

Písně z EZ: 23, 440, 419, 485 nazpíval: Komorni pěvecký sbor Východomoravskeho senioratu CCE; (CD Někdo mě vede za ruku)
Předehru hraje Jakub Dvořáček (CD: Ještě Svítá)

Když slova nestačí - Bohoslužba ke 3. neděli Velikonoční

Když slova nestačí - Bohoslužba ke 3. neděli Velikonoční

April 25, 2020

Za doprovody děkujeme:

Introid: Jakub Dvořáček, Hory doly stráně (CD Ješté Svítá)
Písně 228 a 324 ze zpěvníku Svítá: Skupina Ejhle (CD Ješté Svítá)
Písně 350 a 355 z Evangelického zpěvníku: Komorni pěvecký sbor Východomoravskeho senioratu CCE; (CD Někdo mě vede za ruku)

Bohoslužba 19. 4. 2020

Bohoslužba 19. 4. 2020

April 18, 2020

Přátelé,

k této bohoslužbě si prosím vezměte evangelický zpěvník i dodatek.
Zpívat budeme tyto písně: 642, 346, 672.
První čtení: Skutky 2, 14a, 22-32
Evangelium: Jan 20, 19-31

Za doprovody k písním děkujeme Pavlovi Klineckému, který je pro naši církev doma nahrává.

Boží hod Velikonoční - 12. 4. 2020

Boží hod Velikonoční - 12. 4. 2020

April 11, 2020

Kázání faráře Jakuba Pavlús z farního sboru ČCE v Šumperku na Boží hod Velikonoční.

Krátké zamyšlení nad Jidášovou zradou

Krátké zamyšlení nad Jidášovou zradou

April 6, 2020

Hlavním textem jsou slova z Mt 26, 14-25.

Kázání na květnou neděli, 05.04. 2020

Kázání na květnou neděli, 05.04. 2020

April 5, 2020

První čtení je z knihy proroka Izajáše 50, 4-10 a druhé z Matoušova evangelia 27, 15-20.

Play this podcast on Podbean App